Omvårdnadsområde Inflammation

Vi bedriver högspecialiserad omvårdnad inom lungmedicin, njurmedicin, endokrinologi, gastroenterologi, reumatologi och dermatologi. Inom omvårdnadsområdet finns fem slutenvårdsavdelningar. Vi bedriver också lungdagvård både i Huddinge och Solna.

Webbredaktör: Jana Kozanli