Dialyskrävande njursvikt:

Inkluderar patienter med dialyskrävande njursvikt, såväl de som behandlas med peritonealdialys som hemodialys. Flödet inkluderar dialysbehandling på sjukhus, på extern dialysmottagning och i hemmet.

Dialys dagvård Huddinge 

Dialysmottagningen består av 34 dialysplatser och tar emot cirka 90 patienter i veckan i alla åldrar. Vi utför även dialys på barn. Vi har en omfattande akut verksamhet för patienter med akut behov av hemodialysbehandling. 

Dialys dagvård Södersjukhuset 

Dialysmottagning med cirka 95 patienter där vi kan erbjuda HD (hemodialys) och HDF (hemodiafiltration). 

Dialys dagvård Rosenlund  

Dialysdagvård med inriktning mot självdialysbehandling, peritonealdialys (PD), hemhemodialys (Hem-HD), själv-HD.

Dialys dagvård Solna   

Vi utgår från varje patients unika behov och strävar efter att tillvarata och stimulera det friska. Utbildningen för personalen är gemensam med 8 veckors inskolning samt obligatorisk introduktions- och fördjupningskurs. I övrigt stöttar vi kompetensutveckling inom omvårdnad och högskoleutbildning inom njurmedicin samt inom individuellt njurmedicinskt ansvarsområde.