Medicinsk njursjukdom

Inkluderar patienter med olika medicinska njursjukdomar såsom glomerulo-nefriter, vaskuliter och andra systemsjukdomar med njurengagemang, ärftliga njursjukdomar mm. I flödet ingår även patienter med avancerad njursvikt som förbereds för dialys och njurtransplantation.

Njurmedicin mottagning och dagvård

Vi utreder och behandlar personer med njurmedicinska sjukdomar och/eller högt blodtryck. Vårt mål är att våra patienter ska behålla sin njurfunktion så länge som möjligt och därmed klara sig utan aktiv uremivård d.v.s. dialysbehandling eller transplantation. När aktiv uremivård blir aktuell, satsar vi på förberedelse samt medverkan av våra patienter inför start av behandling.  Vi kontrollerar även patienter som har fungerande njurtransplantat, likaså genomför vi utredningar av personer som vill donera en njure. 

Forskningsmottagning Njurmedicin

Inom Njurmedicin bedriver vi bred klinisk forskning med inriktning mot njursjukdomar och vaskulärt åldrande, epidemiologi, och inflammatoriska njursjukdomar. Vi har en forskningsmottagning i Huddinge, internadress M 87, samt en lokal enhet på Rosenlunds njurmottagning, Tideliusgatan 12, där vi bedriver kliniska prövningar. Njurmedicin tar emot läkarkandidater, AT-läkare, samt ST-läkare för randutbildning. Vi har varje år flera av Socialstyrelsen godkända ST-utbildningar. 

Njurmedicin mottagning Rosenlund

Mottagningen utreder och behandlar personer med njurmedicinska sjukdomar och/eller högt blodtryck, ger förberedande vård inför eventuell njurtransplantation och/eller dialysbehandling. Vi utreder även personer som vill donera/ge bort en njure.