Välkommen till Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar

Här möter du patienter med KOL/respiratorisk insufficiens, pleurasjukdomar, lungfibros, sarkoidos och övriga interstiella sjukdomar samt astma och allergi. Inom enheten har vi också specialkompetens för lungtransplanterade patienter, CPAP och syrgasbehandling samt PAH. Inom enheten samlas lungmedicinsk och allergologisk högspecialiserad vård inklusive forskning på internationell nivå. Vår verksamhet bedrivs både i Solna och Huddinge.

Webbredaktör: Jana Kozanli