Välkommen till Medicinsk enhet Gastro, Hud, Reuma

Här möter du patienter som har inflammatoriska sjukdomar som den gemensamma nämnaren. Inom den medicinska enheten bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomar som till exempel psoriasis, atopiskt eksem, reumatoid artrit, men också vård och forskning av mer ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar så som myosit, Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) och vaskulitsjukdom. Den reumatologiska vården ligger långt framme i användningen av e-hälsa och patientmedverkan i registrering av kvalitetsdata. I den medicinska enheten ingår venereologi och här bedrivs också utredningar och behandlingar av avancerade inflammatoriska tarmsjukdomar, ovanliga gastrointestinala sjukdomar samt av tarmdysmotilitet.

Webbredaktör: Jana Kozanli