Sjuksköterska/Diabetessjuksköterska

Kompetensutveckling som Sjuksköterska/Diabetessjuksköterska vid Endokrinmottagningen C2:84 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Hos oss strävar vi efter att utbilda alla sjuksköterskor till specialistsjuksköterska i diabetesvård.
 • Alla sjuksköterskor har egna ansvarsområden som de ansvarar för, avseende kvalité, program och utveckling.
 • Vi handleder studenter på VFU från grundutbildning och specialistutbildningen.
 • Vi ser gärna att du även går vidare mot högre mål där egen forskning, och därigenom skapar möjlighet för en sjuksköterska att doktorera inom endokrinologi.
 • Vi tycker att det är viktigt med kompetenshöjning vilket finns möjlighet till via:
 • Webbföreläsningar.
 • Lunchmöten med information och föreläsningar om nyheter mm.
 • Internföreläsningar av kollegor i olika ämnen.
 • Deltagande i nationella och internationella symposium.
 • Du har möjlighet att vara studiesjuksköterska i företagsfinansierade läkemedel eller teknikstudier för att vara med innan produkter finns på marknaden. Dessa drivs i samarbete med en av våra forskningssjuksköterskor vb.
 • Du arbetar självständigt med egen mottagning, och har stort eget ansvar. Självklart finns alla i teamet med och stöttar och hjälper där behov finns.
 • Vi turas om att ansvara för telefontider, svara på 1177, konsultansvar, förskriva hjälpmedel mm.
 • Team möten en gång per vecka med möjlighet att ta upp specifika fall för stöd, hjälp eller information, eller ta upp övriga gemensamma intressen.
 • Tätt samarbete med psykologkliniken kring våra knepiga patienter samt utbildning vb.

  I vårt team ingår Specialistläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, dietist, kurator, psykolog.