Omvårdnadsområde Åldrande

Omvårdnadsområde Åldrande bedriver specialiserad omvårdnad för den sköra äldre patienten. Vi tillhandahåller omvårdnad inom samtliga patientflöden som bedrivs inom ME Åldrande, sektioner den multisjuka äldre och den åldrande hjärnan.

Webbredaktör: Jana Kozanli