Den åldrande hjärnan:

Sektion Den åldrande hjärnan vårdar patienter med konfusion, kognitiv svikt, stroke och neurologiska sjukdomar.

Vi erbjuder slutenvård i Huddinge och öppenvård både i Huddinge och i Solna. På kognitiva mottagningar utreds och behandlas patienter med kognitiva sjukdomar (= demens). Det bedrivs även forskning och kliniska prövningar. I Huddinge kan vi erbjuda trafikmedicinska utredningar.