FoUU-enheten

Forskning och utbildning skapar grunden för framtidens hälso- och sjukvård. Vi verkar för en stark integrering av vård, forskning och utbildning med patientens bästa i fokus.

Åldrande inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård, forskning och utbildning.