Den multisjuka äldre

Sektionen Den multisjuka äldre vårdar patienter med bl a hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd.

Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge. Vi bedriver även en multisjuka team/mottagning.