Välkommen till Medicinsk enhet Åldrande

Medicinsk enhet Åldrande är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrandet. I vården ingår både medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. Arbetet vid enheten bedrivs i multiprofessionella team där alla bidrar med sin specifika kompetens med patienten i fokus. Enhetens kunskapsområde är mångsidig och inbegriper vård och rehabilitering för äldre multisjuka patienter, demensutredning och behandling. Sektionerna omfattar stora patientvolymer, slutenvård som bedrivs i Huddinge och öppenvård både i Solna och Huddinge. Antal anställda: Enheten har cirka 320 anställda.

Åldrande som arbetsplats...

"Inom Åldrande får du arbeta med många grejer och du får ganska mycket ansvar. Ju längre tid i arbetet du har, desto tryggare blir du i rollen. Du exponeras för akuta och kroniska saker och får en bredd." - Pamela Nyström, underläkare

Webbredaktör: Jana Kozanli