Vårt uppdrag

Inom alla medicinska enheter bedrivs klinisk och experimentell forskning på hög internationell nivå i nära samarbete med Karolinska Institutet. Forskningen omfattar kliniska prövningar, registerbaserade studier, andra provinsamlingsstudier, vårdvetenskapliga projekt och mer basala experimentella verksamheter i laboratoriemiljö. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning som är en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård, forskning och utbildning. Forskningen och utbildningen bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet men också med andra lärosäten i landet och internationellt. Vi ansvarar för flera valbara kurser inom läkarprogrammet.

Forskning

En viktig uppgift är att skapa nätverk och förutsättningar för synergier mellan forskargrupper och vården, så att nya upptäckter snabbare implementeras. Forskningen inom temat berör tex forskning om de cellulära mekanismerna som påverkar, immunologiska processer, metabolism samt precisionsmedicin. Temat har också en omfattande epidemiologiskforskning och ansvarar för ett flertal kvalitetsregister. Omvårdnadsforskning. inom temat bedrivs i nära samarbete med de medicinska specialiteterna

Utbildning

Vårt uppdrag är att utbilda läkar- och sjuksköterskestudenter samt ST-läkare, specialistsjuksköterskor, medicinska sekreterare. och undersköterskor. Dessutom är forskarutbildning en för oss prioriterad verksamhet. Inom vår verksamhet utvecklar vi våra pedagogiska arbetssätt t.ex. genom virtuella patientfall, peer-learning samt digitalisering av seminariefall.