Forskarporträtt och intervjuer

Är du nyfiken på vilken forskning som bedrivs inom Tema Inflammation och Åldrande? Här presenterar vi några av temats forskarprofiler och berättar om människorna bakom forskningen. I kommande utskick kommer du att få möta någon eller några av forskarna och ta del av deras arbeten. Det handlar om forskning för en bättre värld, som tar upp viktiga frågor och bidrar till att lösa stora samhällsproblem. 

Webbredaktör: Jana Kozanli