Forskning och utbildning

Inom alla medicinska enheter bedrivs klinisk och experimentell forskning på hög internationell nivå i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Alzheimer och demens - Miia Kivipelto, FoUU-chef

Så här håller du hjärnan frisk hela livet: Föreläsning om riskfaktorer som kan kopplas till demenssjukdomar och vad vi kan göra själva för att förebygga minnesstörningar genom att ändra vår livsstil.

Webbredaktör: Jana Kozanli