Välkommen till Tema Inflammation och Åldrande

Inom Tema Inflammation och Åldrande utreds, behandlas och vårdas patienter inom flera internmedicinska specialiteter inklusive geriatrik samt reumatologi och hudsjukdomar. Vården är organiserad i 12 patientflöden baserade på likartade diagnoser. Patientflödena är samlade i fem medicinska enheter. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning. Tema Inflammation och Åldrande bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och i Solna. Temat har också mottagning för njurmedicinpatienter och dialysverksamhet på Rosenlunds sjukhus, dialysverksamhet på Södersjukhuset, hudmottagning med sexuell hälsa på Ersta sjukhus och mottagning ANOVA (Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin) på Norra Stationsgatan. I temat arbetar ca 1100 personer.

Webbredaktör: Erika Morén