Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl

Vi bedriver omvårdnad för patienter inom de medicinska enheterna thoraxkirurgi, kardiologi och kärlkirurgi. Våra patienter vårdas hos oss efter operationer eller andra behandlingar och vi har både planerade och akuta inläggningar. Som patient hos oss kan du känna dig trygg med att vi är med dig under hela din vistelse.

Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl omfattar sex vårdavdelningar varav tre är lokaliserade i Huddinge och tre i Solna samt en dagvårdsavdelning i Solna. Inom våra avdelningar har vi olika vårdnivåer med integrerade övervakningsenheter som Hjärtintensivvårdsavdelningarna som finns både i Huddinge och i Solna. Vi strävar efter bästa möjliga omvårdnad till alla våra patienter och arbetar aktivt med att säkerställa rätt kompetensnivå för våra medarbetare.

Omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det interprofessionella teamet kring patienten. Den specifika omvårdnaden är relaterad inte bara till människans normala funktioner utan också till den aktuella sjukdomen och dess behandling, för vilket det krävs kunskap och kompetens. Hos oss arbetar cirka 250 medarbetare bestående av sjuksköterskor och undersköterskor med ansvar för omvårdnaden i nära samarbete med de medicinska enheterna.

Kontaktinformation

Namn: Josefine Kaunisto
Titel: Verksamhetschef
E-post: josefine.kaunisto@regionstockholm.se