Vår verksamhet

Klinisk fysiologi har som mål att erbjuda fysiologisk diagnostik av högsta kvalitet avseende såväl metodologi som patient- och remittenttillfredsställelse.

Välkommen till en av Sveriges största fysiologikliniker avseende både antalet anställda och utförda undersökningar. Vi finns både Huddinge och Solna.
Totalt är vi ca 90 medarbetare och 2022 utförde vi ca 37 000 undersökningar. Kliniken är organiserad med en verksamhetschef, ST-chef/studierektor och två omvårdnadschefer för övergripande verksamhets- och personalansvar. Sektionsansvariga läkare och biomedicinska analytiker är primärt ansvariga för att driva utvecklingen inom de olika metodsektionerna.
 
Verksamheten är ackrediterad av SWEDAC enligt standard ISO/IEC 17025:2018 och ansluten till Equalis kvalitetsprogram. 

Vi bedriver flertalet olika forskningsprojekt i tätt samarbete med Karolinska Institutet. Undervisning är central del av vår verksamhet och undervisar studenter från Biomedicinsk analytiker (BMA)-, läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningen samt studenter från Tekniska högskolan. ST-läkare från närliggande specialiteter får delar av sin specialistutbildning hos oss

Information till dig som patient

Här har vi samlat generell information till dig som har blivit remitterad till ME Klinisk Fysiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi är inriktade på patienter med behov av specialistsjukvård men tar emot remisser med andra frågeställningar också. Ca 6% av våra undersökningar under 2023 hade primärvården som avsändare. 

Du kan bli remitterad till oss för att göra vilo-EKG, arbetsprov, ergospirometri, ekokardiografi (transthorakalt, transesofagalt, stress), kärlduplex, perifer cirkulationsutredning, spirometri, MR Hjärta, långtidsregistrering av EKG, TILT. Undersökningar utförs både i Solna och Huddinge och vi kallar dig till den mottagning som har kortast väntetider.  

I remissen har din läkare skrivit relevant information om dina symtom och tidigare sjukdomar, detta för att vi ska kunna göra en bra (1) bedömning av hur snabbt du behöver genomgå undersökning och (2) tolkning av undersökningsresultaten. 

Har du frågor om den undersökning som du har blivit remitterad till ber vi dig att i första hand läsa om undersökningen här på hemsidan Klinisk Fysiologi .

Om frågor kvarstår kan du kontakta oss här:
Huddinge:
Mottagning Klinisk fysiologi

Solna: OBS! två mottagningar
Mottagning Klinisk fysiologi, Eugeniavägen 3
Mottagning Klinisk fysiologi, Eugeniavägen 23

 

Vi har långa väntetider till flera av våra undersökningar och det är därför viktigt att du med god framförhållning bokar om din tid om reserverad undersökningstid ej är möjlig.  

Förberedelser 

Läs noga igenom din kallelse. Den innehåller viktig information om hur du måste förbereda dig för undersökningen för att den ska vara möjlig att genomföra. Utan korrekt förberedelser så kan undersökning i vissa fall inte utföras och i andra fall blir den av sämre kvalitet.  

Väntetider (uppdaterade 2024-02-03) 

Samtliga remisser genomgår en medicinsk bedömning avseende varför undersökning behöver göras och prioriteras utifrån remissinformationen hur snabbt undersökningen behöver utföras. Omfattning av väntetider inkluderad ej akuta/högprioriterade remisser vilket står för ungefär 30% av alla våra undersökningar. 

 • Arbetsprov – 89% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 

 • Vilo-EKG – 90% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 
   
 • Spirometri – 71% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 

 • Ekokardiografi – transthorakalt (TTE) – 67% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 

 • Ekokardiografi – transesofagealt – 92% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 

 • Kärlduplex – 96% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar 

 • Akuta undersökningar inneliggande utförs inom 24 timmar, polikliniska inom 1 vecka. Ca 30% av våra undersökningar är akuta, inom ekokardiografi är andelen remisser 40%.

Information till dig som remittent

Här har vi samlat generell information till dig som arbetar utanför Karolinska universitetssjukhuset och remitterar till oss. Vi är inriktade på patienter med behov av specialistsjukvård men tar emot remisser med andra frågeställningar också. Ca 6% av våra undersökningar under 2023 hade primärvården som avsändare. 

Du kan remittera patienter till oss för vilo-EKG, arbetsprov, ergospirometri, ekokardiografi (transthorakalt, transesofagealt, stress), kärlduplex, perifer cirkulationsutredning, spirometri, MR Hjärta, långtidsregistrering av EKG, TILT.  

Remiss

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare och post. Remisserna behandlas och besvaras i vårt röntgensystem och därifrån länkas svar till TakeCare alt skrivs ut och skickas med post till remitterande enhet.  

Innehåll remiss

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patienten för att möjliggöra adekvata bedömningar av undersökningen. Förkortningar ska undvikas. Hänvisning till journaltext medför stort extraarbete och undanbes. Viktigt med kontaktuppgifter till dig som remittent (ej via växel el dyl) så att vi kan få kontakt vid ev frågor samt tidsram när undersökning önskas (om ej standard, dvs 12 veckor, motivering i remisstext varför undersökning behöver göras mer skyndsamt).

Kontakt med oss vid frågor:

Telefon växel: 08-123 70 000, be att få bli kopplad i tjänsten till Klinisk Fysiologi.


Väntetider (uppdaterade 2024-02-03) 

Samtliga remisser genomgår en medicinsk bedömning avseende indikation och prioriteras utifrån remissinformationen hur snabbt undersökningen behöver utföras. Omfattning av väntetider inkluderad ej akuta/högprioriterade remisser vilket står för ungefär 30% av alla våra undersökningar. 
Under respektive undersökningsrubrik hittar du undersökningsspecifik information.  

 • Arbetsprov – 89% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
   
 • Vilo-EKG – 90% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
    
 • Spirometri – 71% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
   
 • Ekokardiografi – transthorakalt (TTE) – 67% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
   
 • Ekokardiografi – transesofagealt – 92% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
   
 • Kärlduplex – 96% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar
   
 • Akuta undersökningar inneliggande utförs inom 24 timmar, polikliniska inom 1 vecka. Ca 30% av våra undersökningar är akuta, inom ekokardiografi är andelen remisser 40%.

 

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk Fysiologi Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Medicinsk Enhet Klinisk fysiologi D8:54
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk Fysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Medicinsk Enhet Klinisk fysiologi C1:88
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm

Externa klagomål

Har du som extern remittent ett enskilt klagomål ber vi dig kontakta oss via vår funktionsbrevlåda nedan så återkommer vi inom 7 arbetsdagar. 
administration.klinisk.fysiologi.karolinska@regionstockholm.se

Kontaktinformation

Namn: Lena Forsberg
Titel: Verksamhetschef
E-post: lena.k.forsberg@regionstockholm.se

Namn: Malou Eriksson
Titel: Tf Chefsassistent
E-post: malou.eriksson@regionstockholm.se

Namn: Patrik Sundblad
Titel: Studierektor och ST-chef
E-post: patrik.sundblad@regionstockholm.se

Namn: Amira Mourssi
Titel: Omvårdnadschef Solna
E-post: amira.mourssi@regionstockholm.se

Namn: Linnea Lindberg
Titel: Tf Omvårdnadschef Huddinge
E-post: linnea.lindberg@regionstockholm.se