MR hjärta kärl

Genom att utnyttja olika vävnaders olika fysikaliska egenskaper kan vi, med eller utan kontrastmedel, erhålla vävnadskontrast med hjälp av starka yttre magnetfält som genereras av MR-kameran. Detta innebär att vi på ett unikt sätt, utan joniserande strålning, kan kartlägga bakomliggande etiologi till många hjärtsjukdomar.

Vår verksamhet

På Karolinska görs c:a 1500 hjärtundersökningar per år, vilket inbegriper verksamhet i såväl Solna som Huddinge. Patienter med misstänkt eller manifest hjärtsjukdom blir ofta föremål för någon form av hjärtavbildning i diagnostiskt syfte. Ekokardiografi (ultraljud av hjärtat) är ofta förstahandsvalet vid kliniska tecken på hjärtsvikt, klaffsjukdom, pulmonell arteriell hypertension och intrakardiell shunt. Om etiologin till patientens hjärtrelaterade symptom inte kunnat identifieras med ekokardiografi kan patienten remitteras för en magnetkameraundersökning av hjärtat (MR-hjärta). Då MR-tekniken är helt utan joniserande strålning lämpar den sig väl för undersökningar av unga patienter, i synnerhet de som förväntas behöva upprepade undersökningar, såsom patienter med medfödda hjärtfel. 

Vi bedriver också internationellt ledande kliniknära MR-forskning på Karolinska, vilket gör att vi kan erbjuda state-of-the-art diagnostik vid misstänkt hjärtsjukdom.

Indikationer för MR-hjärta

Bedömning av hjärtrummens dimensioner samt global funktion och regional väggfunktion där annan undersökning ej givit tillfredställande diagnostisk information, förekomst av infarkt, inflammation, fibros eller inlagringar, kvantifiering av intrakardiell shunt, kvantifiering av klaffinsufficienser, kartläggning av kärlanatomi.

Vanliga frågeställningar är viabilitet, stressutlöst myokardischemi, tecken till hibernerande myokard, grad av klaffinsufficiens, inlagringssjukdom, kardiomyopati, myokardit, lungvensanatomi, tecken till pulmonell hypertension, arytmogen högerkammarkardiomyopati, (ARVC) samt shunt-vitium.

Fakta

  • Då MR-kameran använder starka magnetfält (1,5 eller 3 Tesla, att jämföra med jordens magnetfält (0,00003-0,00006 Tesla) måste patienter som skall undersökas med MR-kamera screenas för kontraindikationer för undersökning. Detta görs genom att alla patienter får fylla i ett MR-säkerhetsformulär där kontraindikationer kartläggs. Dessa inkluderar bl.a. implantat som inte är MR-kompatibla såsom vissa kärlclips, pacemaker och ICD. Patienter med njursvikt (eGFR<30) ges ej MR-kontrastmedel. 
  • Undersökningstiden är beroende på frågeställning och därmed vilka bilder som behöver tas, men vanligen tar undersökningen 45-75 minuter.
  • Svar avges inom 1 vecka för elektiva undersökningar och samma dag för akuta undersökningar.  
     

Kontaktinformation

Namn: Henrik Engblom
Titel: Professor, sektionsansvarig läkare MR-hjärta 
E-post: henrik.engblom@ki.se 

Namn: Peder Sörensson
Titel: Överläkare, bitr sektionsansvarig läkare MR-hjärta 
E-post: peder.sorensson@regionstockholm.se 

Namn: Elina Malkeshi
Titel: Sjuksköterska, sektionsansvarig sjuksköterska MR-hjärta
E-post: elina.malkeshi@regionstockholm.se

Skicka remiss

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till FO Klinisk Fysiologi Solna.