Ekokardiografi

TTE

Patienten undersöks avklädd på överkroppen, liggande i vänster sidoläge. Ultraljudssändaren placeras i olika positioner på bröstkorgen med justering för bästa ekofönster. Vid behov kan ultraljudskontrast ges för att optimera bildåtergivningen.

Undersökningen tar mellan 30 minuter och 60 minuter i anspråk beroende på frågeställning och undersökningsförhållanden.

Indikationer: 

 • Blåsljud 
 • Misstänkt medfött hjärtfel
 • Misstänkt systolisk/diastolisk vänsterkammardysfunktion
 • Hjärtinfarkt
 • Aortadissektion
 • Aortarotsdilatation
 • Endokardit
 • Emboliutredning
 • Perikardexsudat
 • Avancerad lungsjukdom/pulmonell hypertension
 • Systemsjukdomar med kardiellt engagemang
 • Utredning av misstänkt/känd kranskärlssjukdom inför
  revaskularisering
 • Symptomgivande arytmi
 • EKG-avvikelse
 • Svårreglerad hypertoni vars betydelse är oklar
 • Postoperativa kontroller efter hjärtkirurgi

TEE

Vid behov erhåller patienten lätt sedering (Midazolam iv) under undersökningen och får därmed inte köra bil resten av dagen.

Det är viktigt att patienten informeras om hur undersöknigen genomförs samt inför remittering bedöma om patienten är i skick att utföra denna undersökning.

Ultraljudssändaren är i matstrupen ca 10-20 min. Ett fåtal patienter kan behöva genomföra TEE i narkos.

Indikationer:

 • Endokardit
 • Kardiell embolikälla
 • Aortaaneurysm
 • Utredning/värdering av klaffvitier
 • Förmaksseptumdefekt/öppetstående foramen ovale
 • Misstanke om intrakardiell tumör
 • Komplicerade medfödda klaffel
 • Kontroll av klaffprotes 
 • När transthorakal undersökning ger otillräcklig information bland annat p.g.a. bristande ekokardiografiskt fönster.

Kontraindikationer:

 • Sväljningsssvårigheter
 • Sjukdomar/blödningar i esophagus/ventrikel, (ex varicer, divertiklar, efter op, stent eller resektion). Adipositaskirurgi med funduplicatio utgör en relativ kontraindikation.
 • Om pat äter blodförtunnande medel (ex Waran) och INR>3.5
 • Blodsjukdom som påverkar mängden trombocyter

Förberedelser:

 • Patienten ska vara fastande (varken mat eller dryck) i minst 4 timmar innan undersökningen.
 • Intravenös infart skall finnas på inneliggande patienter (helst i höger arm).
 • Patienter under Waranmedicinering ska ha kännedom om aktuellt INR-värde. 
 • Patienten ska ej äta eller dricka den närmaste timmen efter us p.g.a. svalganestesin.

Kontaktinformation

Namn: Goran Abdula
Titel: Specialistläkare, Sektionsansvarig läkare Huddinge 
E-post: goran.abdula@regionstockholm.se

Skicka remiss

Huddinge 
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk fysiologi
Eller per post till: 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Klinisk Fysiologi 
Hälsovägen 13 
141 86 Stockholm 

Solna 
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk fysiologi
Eller per post till 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
Klinisk fysiologi 
Karolinska vägen 
171 76 Stockholm