Arbetsprov och Ergospirometri

På sektionen för arbetsprov och EKG utför vi följande undersökningar:

Arbetsprov med olika former av belastning

Arbetsprov på cykel
Arbetsprov på rullande matta (gångmatta) – treadmill
Arbetsprovet utförs i standardiserat eller med tilläggsdiagnostik

Arbetsprov med dynamisk spirometri (FV-loop)
med analys av andningsgaser (VO2max)
med analys av blodgaser
gångprov på rullande matta med ankeltryckmätningar
På sektionen utförs även

Vilo-EKG
Långtidsregistrering av EKG under 24 eller 48 timmar (HOLTER)
Ortostatiska prov
TILT 

Indikationer:
Koronarinsufficiensdiagnostik, utreda oklara bröstsmärtor, registrera blodtrycksreaktion hos hypertoniker. Bedöma fysisk arbetsförmåga inför kirurgi. Provokationstest för att påvisa arbetsutlöst arytmibenägenhet. Bedömning av pulsreaktion (kronotropi).

Kontraindikationer:
Nytillkomna ekg-förändringar tydande på pågående myokardprocess, påverkat allmäntillstånd, feber.

Förberedelser:
Patienten bör inte äta inom två timmar före undersökningen.

Remissinformation:
Ange om patienten behöver tolk och om patienten inte kan cykla.

Undersökningstid:
ca 1 timme

Svar:
Skickas till remitterande läkare vanligen inom 2 dagar och senast inom en vecka, är patienten inneliggande skrivs svar samma dag eller senast efterföljande dag.