Vårdavdelning och Dagvård

Välkommen till vårdavdelning Öron Näsa Hals Huddinge

Om oss

Öron Näsa Hals är en högspecialiserad verksamhet där vi vårdar både vuxna och barn. Vi har ett stort flöde av patienter som ska genomgå planerad kirurgi inom ÖNH, käkkirurgi samt plastikkirurgi. De flesta patienter kommer till oss samma dag som operation ska ske och går hem dagen efter. På vårdavdelningen finns 16 vårdplatser varav 12 för vuxna och 4 för barn. Vi har 12 vårdplatser på dagvården där vi tar emot och förbereder patienterna preoperativt samt vårdar våra dagkirurgiska patienter. Vi har även intag direkt från ÖNH-akuten där vi behandlar vuxna patienter i behov av akut specialistvård som näsblödning, infektioner i öron näsa halsområdet, perifer yrselproblematik, luftvägssjukdomar samt omvårdnad vid trakeostomi. 

Så här jobbar vi

Vi arbetar i flera team om sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för den patientnära omvårdnaden. På enheten finns två kliniska omvårdnadsledare, sjuksköterskor med många års erfarenhet av ÖNH-sjukvård, dels som stöd i kliniska bedömningar men dels också om du har en idé om ett förbättringsarbete eller något du vill utveckla kring våra patienter. Det finns dessutom en sjuksköterska med koordinatorfunktion, denna finns som stöd kring samordning av patienter. Eftersom vi vårdar trakeotomerade patienter har vi en specialistutbildad sjuksköterska med särskilt utbildningsuppdrag inom trakeostomivård.

Eftersom vi har 4 barnplatser finns ett barnteam som arbetar för att beakta barnens behov samt hålla ett barnperspektiv under vårdtiden.

Vi som arbetar här är måna om våra blivande kollegor, vi tar emot både sjuksköterske- och undersköterskestudenter samt har studentansvarig som bland annat förbereder för våra studenter och stöttar handledare.

Det är ett brett område där du får lära dig både kirurgisk vård, akutsjukvård och barnsjukvård.

Kontakta oss

Omvårdnadschef
Neda Farrokhi 08-123 86863