Öron näsa hals Akutmottagning Huddinge

Om oss

Akutmottagningen Öron Näsa Hals i Huddinge är Region Stockholms enda ÖNH-akut där vi tar emot patienter dygnet runt. Majoriteten av patienterna är vuxna men barn är också välkomna. Våra patienter kommer hit via Hänvisningsstödet eller specialistremiss.

I verksamheten är variationen stor vad gäller diagnoser och allvarlighetsgrad. Vi behandlar bland annat kraftiga näsblödningar, halsbölder, sårskador, sudden deafness och eliminerar främmande kroppar ifrån öron, näsor och halsar. En del patienter läggs in på ÖNH:s  vårdavdelning och stundtals åker patienten omgående till operation. Majoriteten av patienterna går ändå hem och ett fåtal kommer tillbaka på återbesök för kontroll.

Vi som arbetar här är ett litet och samarbetsorienterat team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Fokus är just samarbete mellan kollegor och vi känner ansvar för arbetsuppgifterna och lär oss hela tiden av varandra. Det är ett positivt arbetsklimat och vi strävar efter hälsosamma fasta scheman med dag, kväll mellanpass eller natt. Hos oss får man ett intressant och utvecklande arbete i akutsjukvård inom öron, näsa, hals.

Så här jobbar vi hos oss

I arbetet som sjuksköterska på ÖNH-akuten ingår triagering och akut omhändertagande. Sjuksköterskan har rollen som flödesansvarig eller som teamsjuksköterska där du stöttar dag-och kvällssjuksköterskan med läkemedel, infarter, prover osv. Undersköterskans främsta uppgift är att assistera läkare och patient på undersökningsrum men även provtagning, boka återbesök och inte minst ge god omvårdnad. Dagligen kl 10 har vi avstämning med alla yrkesprofessioner där vi går igenom dagens återbesök och hur fördelningen av arbetsuppgifterna ser ut. Arbetstempot varierar kraftigt beroende på hur många patienter som söker och hur sjuka de där.

Vi strävar efter hög kompetens och erbjuder fortlöpande månadsvisa föreläsningar inom vårt område. Som sjuksköterska har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i KI:s uppdragsutbildning ”Omvårdnad vid ÖNH-sjukdomar” 7,5 p.

Det finns också möjlighet vid intresse att rotera till ÖNH:s vårdavdelning.

Kontakta oss

Omvårdnadschef Marie Åstedt tfn 08-12382261