Intermediärvårdsavdelning IMA Solna

Om oss

IMA är en dygnet-runt verksamhet som består av fyra enkelrumsplatser. Samtliga platser är utrustade med övervakningsutrustning och icke-invasiv ventilation (NIV). Utrustningen är till stor del densamma som på en intensivvårdsavdelning, dock finns ej tillgång till invasiv ventilatorbehandling. Avdelningen erbjuder dygnet runt årets alla dagar avancerad basal stödjande behandling, övervakning och täta kontroller av sviktande vitalfunktion med syfte att förhindra försämring av vitalfunktionen med risk för behov av intensivvård samt aktiv diagnostik hela dygnet av oklara akuta tillstånd.

Verksamheten bemannas med läkare med specialitet i internmedicin eller akutläkare, grund eller specialistutbildade sjuksköterskor i akutsjukvård och undersköterskor med lång erfarenhet från akutsjukvård.

Kontakta oss

Omvårdnadschef 

Ann-Charlotte Sandell
ann-charlotte.sandell@regionstockholm.se