Intermediärvårdsavdelning IMA Solna

Om oss

Intermediärvårdsavdelningen (IMA) har sex vårdplatser i enkelrum där vi vårdar patienter som är i behov av en högre vårdnivå, med avancerad medicinsk behandling och omvårdnad med kontinuerlig övervakning. 

IMA vårdar patienter med till exempel andningssvikt i behov av NIV/HiFlow, svår sepsis med behov av vasopressorbehandling, eller andra diagnoser och symtom som kräver högre och intensiv övervakning och utvärdering.

IMA bemannas med läkare med specialitet i internmedicin eller akutläkare, grund eller specialistutbildadesjuksköterskor i akutsjukvård och undersköterskor med lång erfarenhet från akutsjukvård.

IMA tar emot patienter från IAKM, patienter från andra vårdavdelningar som redan är inneliggande och blivit akutförsämrade samt från IVA när patienten blivit bättre men ej tillräckligt redo för vård på vårdavdelning.

Kontakta oss

Omvårdnadschef 

Johanna Helge 
johanna.helge@regionstockholm.se