Akutvårdsavdelning AVA Solna

Om oss

AVA är en akutvårdsavdelning med 10 vårdplatser som vårdar patienter med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, infektion och ortopedi. Patienterna som vårdas hos oss kommer direkt från akutmottagningen för att fortsätta sina undersökningar och behandlingar, för att sedan efter diagnostisering överflyttas till sin hemmaklinik, alternativt skrivas ut till hemmet.

Vi verkar i en ständigt omväxlande arbetsmiljö med höga patientflöden och korta vårdtider. Medelvårdtiden på AVA ligger på ca 1,5 dygn. AVA har möjlighet till telemetriövervakning på alla vårdplatser, utöver dessa finns möjlighet för kontinuerlig övervakning av alla vitala parametrar samt behandling för Optiflow.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer

Sara Schou 
sara.schou@regionstockholm.se

Lotta Borglin
lotta.borglin@regionstockholm.se