Vårdavdelning Infektion 2 Huddinge

Om oss

Vår avdelning är en infektionsavdelning som har en samverkansenhet med Beroendecentrum. Vi vårdar infektionspatienter både med och utan beroendeproblematik. Avdelningen är unik i sitt slag och bedrivs enligt I54-modellen med rutiner och förhållningssätt framtagna för att skapa en trygg vårdmiljö. Samtidigt som infektionen behandlas så sker en social planering på avdelningen så att utskrivningen blir så bra som möjligt.

Så här jobbar vi

I rollen som sjuksköterska kommer du leda omvårdnadsarbetet i tätt samarbete med en undersköterska. Tillsammans arbetar ni för att ge patienten bästa möjliga vård och bemötande. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar exempelvis olika former av läkemedelshantering, så som att blanda antibiotika, samt även social planering.

Kontakta oss

Omvårdnadschef

Elisabeth Lennestig 
08-123 860 99
elisabeth.lennestig@regionstockholm.se