Medicinsk intermediärvårdsavdelning MIMA Huddinge

Om oss

MIMA är en medicinsk intermediärvårdsavdelning och har fyra–sex vårdplatser. Vi tar emot patienter som är för sjuka eller instabila för att vårdas på vanlig vårdavdelning men inte fullt ut kräver intensivvård. På MIMA vårdar vi patienter med diagnoser som exempelvis andningssvikt, intoxikation, ketoacidos och sepsis eller som kräver högre och intensiv övervakning av sina vitalparametrar. Här har vi en tätare bemanning på två sjuksköterskor, en undersköterska och två läkare på fyra patienter och tre sjuksköterskor, en undersköterska och tre läkare på sex patienter. Det finns alltid en bakavdelning dit patienterna får komma då patientens tillstånd stabiliserats. För att jobba på MIMA krävs minst två års erfarenhet som grundutbildad sjuksköterska.

MIMA är en arbetsplats där du utvecklas och får kunskap inom den mer avancerade akutsjukvården.   

Kontakta oss

Omvårdnadschef

Christa Olovsson 
08-123 831 23
christa.olovsson@regionstockholm.se