Vårdavdelning Infektion 4 Huddinge

Om oss

På Infektion Avdelning 4 / I64 är vårt uppdrag högspecialiserad infektionssjukvård. Vi har 18 vårdplatser och vårdar, övervakar och behandlar patienter med komplicerade infektioner som Sepsis, HIV/AIDS, luftvägsinfektioner, och infektioner i centrala nervsystemet, skelett, hud och mjukdelar. Här utreds även patienter med oklara infektioner där hela teamet ingår i detektivarbetet kring patienten.

Så här jobbar vi

Arbetet är varierande och inkluderar exempelvis läkemedelshantering, hantering av centrala infarter och dränage, arteriell och venös blodprovtagning samt handhavande av medicinteknisk utrustning såsom övervak och Optiflow. Det finns även ett team med sjuksköterskor som lägger Piccline och Midline.

Arbetet på avdelningen genomsyras av arbetsglädje, prestigelöshet, samarbete och flexibelt tänkande.

Vi arbetar i team med patienten i centrum, där sjuksköterska och undersköterska tillsammans med Infektionsläkare ansvarar för patienternas omvårdnad och behandling. Vi har nära samarbete med hälsoprofessioner och vårt mål är alltid att ge våra patienter en god och säker vård. Oavsett yrkeskategori så hjälps vi alltid åt och arbetar tillsammans på lösningar för att arbetet ska flyta på.

Kontakta oss

Omvårdnadschef

Narges Friberg 
08-123 870 60
narges.friberg@regionstockholm.se