Akutvårdsavdelning AVA Huddinge

Om oss

AVA är en akutvårdsavdelning med 15-20 vårdplatser. Vi tar emot patienter med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, infektion och ortopedi direkt från akutmottagningen. Hos oss undersöks, diagnostiseras och behandlas patienterna i det akuta skedet. Därefter flyttas patienten till det tema där diagnosen hör hemma, alternativt görs bedömningen att patienten inte längre är i behov av vidare vård och därför kan skrivas ut till hemmet. Vi arbetar enligt Karolinskas vision ”Patienten först” och för patientens bästa arbetar vi mot att dennes resa genom vårdkedjan ska bli så smidig som möjligt. Detta gör vi genom att snabbt bereda plats för väntande patienter från akutmottagningen och att genom samarbete med övriga teman vara behjälplig i att ordna plats när det är dags att lämna AVA för nästa vårdinstans. Under tiden på AVA ger vi, förutom tidigare nämnda undersökningar och behandlingar; god omvårdnad, information och skapar delaktighet genom ett personcentrerat arbetssätt. Medelvårdtiden på AVA ligger på cirka 1,5 dygn.

På AVA har vi möjlighet till telemetriövervakning på alla vårdplatser. Vi har också möjlighet till kontinuerlig övervakning av vitalparametrar i form av ”spotchecks” på de patienter som har ett större behov av täta kontroller.

Så här jobbar vi

Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare. På varje arbetspass finns en erfaren ledningssjuksköterska som har hand om patientflödet men också stöttar teamen vid behov. Omvårdnadscheferna som arbetar hos oss har också en klinisk del i sin tjänst vilket innebär att även de har ledningssjuksköterskerollen vissa pass. Dagtid på vardagar finns också en avdelningssamordnare som stöttar teamen på diverse olika sätt. På AVA finns det tre biträdande universitetssjuksköterskor som arbetar med verksamhetsutveckling i en del av sin tjänst. De arbetar med projekt som är specifika för just AVA, men samarbetar också med övriga biträdande universitetssjuksköterskor som finns inom akutverksamheten inom Tema Akut & Reparativ Medicin, och vissa projekt görs även övergripande över flera akutvårdsavdelningar.

På AVA finns tydliga karriärvägar och genom medarbetarsamtal skapar vi personliga utvecklingsplaner efter varje individs behov.

Som anställd på AVA utvecklar man en bred kompetens eftersom man får se många olika diagnoser, undersökningsmetoder och behandlingar. Det gör att man växer både som sjuksköterska och undersköterska.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer 

Ellinor Jonsson 
08-123 811 69
ellinor.jonsson@regionstockholm.se

Madeleine Wiklund 
08-123 819 06
madeleine.wiklund@regionstockholm.se