Akutvårdsavdelning MAVA Huddinge

Om oss

MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning där vi tar hand om patienter i det akuta skedet. Vi tar emot patienter med olika sjukdomstillstånd så som oklara bröstsmärtor, arytmier, infektioner, intoxikationer, andningssvårigheter och äldre multisjuka patienter. Till oss kommer patienterna från akutmottagningen eller från andra avdelningar som har behov av en förhöjd övervakningsnivå. Här träffar vi många olika typer av patienter och har ett omväxlande arbete som stundtals innebär högt tempo och ett tätt samarbete mellan olika professioner. Mötet med patienterna kräver oftast omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning.  

Så här jobbar vi

Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare som ansvarar för sex patienter. Nattetid bemannas avdelningen av en sjuksköterska per team samt en undersköterska för hela avdelningen. En läkare finns på plats även kvällstid. Vi har även ett nära samarbete med hälsoprofessionerna. En ledningssjuksköterska finns som ser till in och utflödet av patienter och hjälper och stöttar där det behövs.  

MAVA är en lärorik arbetsplats där du får en bred kompetens och utvecklas i din roll.

Den ena dagen är inte den andra lik då vi har ett högt flöde av patienter och korta vårdtider. Många patienter skrivs ut till hemmet från oss och andra får komma till en annan avdelning för vidare vård. Här kan du jobba både som nyutexaminerad och som erfaren.

 

Kontakta oss

Omvårdnadschefer

Maria Bergqvist
08-123 804 79
maria.c.bergqvist@regionstockholm.se

Mariana Hannah
08-123 821 04
mariana.hannah@regionstockholm.se

Emma Bolinder 
emma.bolinder@regionstockholm.se