Akutvårdsavdelning KAVA Huddinge

Om oss

KAVA är en kirurgisk akutvårdsavdelning med 18 vårdplatser för vuxna patienter med akuta tillstånd inom kirurgi. Intag sker från akutmottagningen dygnet runt. Vårt uppdrag är att övervaka, utreda, diagnostisera och behandla akut sjuka patienter. Eftersom de som vårdas hos oss sällan är färdigutredda är en stor del av vårt arbete att observera förändring och tecken till försämring. Vanliga sökorsaker till oss är olika former av trauman, blödningar från gastrointestinalkanalen och buksmärta. Vanliga diagnoser som följer till detta är commotio, ulcus, cholecystit, cholangit, pankreatit, ileus, appendicit och divertikulit. Det innebär att pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, vätske-balansövervakning samt bedömning av vitala parametrar är en stor del av vårt arbete. Vi har också möjlighet till kontinuerlig övervakning av vitalparametrar i form av ”spotchecks” till de personer som har ett större behov av täta kontroller. Vår genomsnittliga vårdtid är cirka två dygn.

Så här jobbar vi

Hos oss arbetar vi i team; sjuksköterska, undersköterska och läkare. Varje team har hand om sex inneliggande patienter. På samtliga pass finns även en erfaren sjuksköterska som arbetar som ledningssjuksköterska. Hen ansvarar för flödet in och ut från avdelningen, stöttar kollegorna på teamen praktiskt och finns till hands för diskussion kring alla andra frågor som kan uppstå. Vi tycker att det är viktigt att det finns någon att fråga om en känner sig osäker på något. Dagtid har vi även en avdelningssamordnare som svarar på inkommande samtal samt hjälper teamen på många olika sätt. Hos oss finns två biträdande universitetssjuksköterskor som arbetar en del av sin tid administrativt med omvårdnadsutveckling. Omvårdnadsutvecklingen bedrivs både lokalt på KAVA, samtidigt som de samarbetar med övriga biträdande universitetssjuksköterskor på Tema Akut och Reparativ medicin. Vi arbetar just nu även med att forma vårt arbete med omvårdnadsspecialister, för att få ännu en karriärmöjlighet för specialistsjuksköterskor på vår avdelning samtidigt som kompentensen närmast den slutenvårdade patienten höjs.

Tillsammans har vi utarbetat omvårdnadsmål för vår avdelning. Omvårdnadsmålen är kategoriserade till personcentrerad vård, basal omvårdnad, smärta, fall, nutrition och trycksår. De tydliggör vår samsyn kring omvårdnad och vad vi strävar mot tillsammans som team.

Att arbeta personcentrerat samt ge möjlighet för de som vårdas hos oss att vara delaktig i sin vård har hög prioritet på KAVA. Som en del i det arbetet rapporterar vi mellan dag- och kvällspass inne på sal tillsammans med patienten, vilket vi kallar personcentrerad rapport. Som en del i våra omvårdnadsmål för smärta och basal omvårdnad erbjuds även taktil massage.

Medarbetare

Medarbetargruppen på KAVA är blandad, vi har kollegor som arbetat både lång och kort tid som sjuksköterska eller undersköterska och med många olika erfarenheter före KAVA. När du blir anställd hos oss får du en mentor. Mentorn utgörs av en erfaren kollega som kommer ha uppföljande samtal samt en stödjande roll för dig som nyanställd. Mentorskapet sträcker sig över ditt första år, samtidigt som det ofta fortsätter så länge som du är kvar hos oss. Att ha en specifik person som du vet att du kan prata med kan kännas tryggt för dig som nyanställd, oavsett tidigare erfarenheter. Vi är en prestigelös grupp som verkligen trivs att jobba ihop. Tillsammans ger vi bästa möjliga vård för de som behöver den!

Kontakta oss

Omvårdnadschefer 

Emilia Klitz
08-123 814 87
emilia.klitz@regionstockholm.se

Sophie Lallet 
08-123 816 98
sophie.lallet@regionstockholm.se