Akutmottagningen Huddinge

Om oss

Akutmottagningen i Huddinge är en Sveriges största och tar emot cirka 55 000 patienter per år. Våra specialiteter är medicin, infektion, kirurgi, ortopedi och neurologi. Här finns akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer 

Carina Andersson
08-123 801 56
carina.eva.andersson@regionstockholm.se

Erik Vennberg 
08-123 855 63
erik.vennberg@regionstockholm.se

Johan Brisevall
08-123 804 07
johan.brisevall@regionstockholm.se

Julia Eriksson 
08-123 800 93
julia.m.eriksson@regionstockholm.se

Anna Holte 
08-123 870 40
anna.holte@regionstockholm.se