14 juni: Några ord från Patrik

Nyhet

Karolinska spelar en viktig roll för sjukvården här i Region Stockholm men också internationellt. Under veckan har jag representerat vårt sjukhus - och den spetskompetens ni alla bidrar med - i olika möten för att samarbeta över landsgränserna kring några av de mest komplexa sjukvårdsutmaningar som ligger framför oss.

Idag lämnade jag över ordförandeskapet för den europeiska alliansen EUHA till San Raffaele Hospital i Milano i samband med den årliga EUHA-konferensen. Det har varit tre givande dagar där vårt sjukhus välkomnat representanter från de andra europeiska universitetssjukhusen i EUHA för att tillsammans fokusera på hur sjukvårdssystemen behöver anpassas till utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen parallellt med att arbetskraftstillgången till vården minskar. Samarbete kring dessa frågor kommer att vara avgörande och här kan vi genom EUHA påverka framtiden med kraft, eftersom våra sjukhus omfattar mer än 220 000 anställda, involverar över 300 större forskningsprojekt och drygt 6 000 kliniska studier.

Tidigare i veckan deltog jag under OECI Oncology Days i Helsingfors, där Karolinska är en aktiv aktör för att utveckla vård och forskning inom cancerområdet, tillsammans med internationella kollegor. Årligen drabbas 2.7 miljoner människor i Europa av cancer, och vårt gemensamma mål är att förhindra fler cancerfall, tidigt upptäcka cancer, förbättra behandlingarna och uppnå bättre livskvalitet för medborgarna i Europa, något som ingår i EU:s cancerplan.

Mina möten med alla medarbetare i sjukhusets teman och funktioner fortsätter. Jag vill tacka alla som deltar genom att ställa frågor och dela med sig av kunskap och idéer för att vi ska kunna utveckla vården och vår arbetsplats. Utöver de öppna möten som jag bjuder in till för respektive tema och funktion kommer jag även att göra ett antal verksamhetsbesök under nattpassen. Senast besökte jag BIVA i Solna, vilket var ett mycket givande möte för mig. I nästa vecka besöker jag radiologin Huddinge, vilket skall bli spännande.

Jag vill kort kommentera uppgifterna i DN om patientsäkerhetsrisker i samband med ett personalärende. Hos alla oss på Karolinska sitter det djupt i ryggraden att patienterna alltid kommer först och jag förstår att uppgifter av det här slaget väcker reaktioner.  Min bild är att vi hanterade patientsäkerheten på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Alla inblandade tog ett stort ansvar för att inte verksamheten och patienterna skulle drabbas av negativa konsekvenser. På samma gång är det viktigt att det inte finns några frågetecken och därför kommer jag att be chefläkaren att titta ytterligare på frågan i enlighet med våra patientsäkerhetsrutiner.

Tillsammans är vi Karolinska!

Patrik Rossi