Seminarier och events

Här finns länkar till presentationer, referat, nyheter och filmer till genomförda seminarier.

Almedalen 2023

Nätverket mot cancer

Intervju med bl a Anna Martling

Folkhälsodalen - Hälsa och cancervård med precision, har vi kompetensen?

Anna Martling och Richard Rosenquist Brandell m fl medverkar.

Folkhälsodalen - Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Eva Jolly och Patrik Rossi m fl medverkar.

Folkhälsodalen - alla seminarier

Nobel Calling, oktober 2022

Stockholm Science City Foundation, september 2022

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska skapar förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Presentationer

220920 Martling_SSCi_svenska_publicerad.pdf

220920 Wedell SSCi_svenska_publicerad.pdf

Inspelning av seminariet

Hela seminariet på YouTube (121 minuter)

Almedalen, juli 2022

Länkar till sammandrag och filmer från ett urval av seminarier med precisionsmedicin på programmet

Karolinska.se

Nyhet och film (c:a 50 min) 
Nyhet: Precisionsmedicin i Almedalen

Genomic Medicine Sweden

Referat och film (c:a 50 min) från seminariet

Forska!Sverige

Almedalen 2022 | Forska!Sverige

Dagens Medicin

Vårdarenan Almedalen 

Nollvision cancer

Precisionsmedicin-i-Almedalen-Flygblad.pdf
Lungcancer, prevention och precisionsmedicin fokus i Almedalen

Nätverk mot cancer

Se seminariet i efterhand (c:a 60 min)

 

Nordic PM Forum, april 2022

Presentations - only for participating delegates (password protected).