Vägvisaren

Vårt sätt att arbeta – en hjälp för oss att göra rätt

Vägvisaren är ett styrande dokument och är en hjälp för sjukhusets anställda att göra rätt utifrån sjukhusets värderingar. Vägvisaren gäller för alla som deltar i verksamheten på grund av anställning, uppdrag eller liknande – till exempel inhyrd personal, forskare, studenter och andra som utför sitt arbete på Karolinska.

Vägvisaren utgår från de lagar, konventioner, riktlinjer och Region Stockholms styrdokument, inklusive grundläggande principer för offentlig förvaltning och mänskliga rättigheter som vi på Karolinska har att följa.

Alla anställda på Karolinska ska känna till Vägvisaren. Beroende på vad som är ens arbetsuppgifter hamnar man olika ofta i situationerna som beskrivs.

Länk till Vägvisaren i PDF-format

Om du som patient eller närstående upplever att något som inte stämmer överens med Vägvisaren kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Du kan läsa mer om vad det innebär på den här sidan

Vill du läsa mer om vårt arbete och våra resultat för kvalitet och patientsäkerhet kan du läsa mer på sidan om Kvalitet och resultat