Våra förändringar ger resultat

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi går starkt just nu. Arbetet som vi lägger ner har effekt. Våra data för november är nu klara och de visar att vi producerade 1,378 DRG-poäng per vårdhändelse i vår slutenvård, att jämföra med 1,360 DRG-poäng per vårdhändelse under oktober.

Om man jämför årets elva första månader med motsvarande period 2022 för all vård på sjukhuset så har vi producerat 3 procent fler DRG-poäng.

Ett sjukhus som vårt står aldrig stilla, det ligger i vårt uppdrag att utveckla och tänka nytt. Den gångna hösten är inget undantag och vi har snarast lagt in en växel till när det gäller att tillsammans förbättra och förfina våra arbetssätt och processer. Det kommer alltid att vara utmanande att arbeta på Karolinska. Det innebär inte att vi ska springa snabbare men att vi måste arbeta på nya sätt. Göra det tillsammans, hitta lösningar, ha en vårdnära styrning och arbeta bort onödig administration.

De främsta vinnarna på fler DRG-poäng är våra patienter. För oss som sjukhus innebär det ökade intäkter, vilket ger oss möjlighet att satsa och utvecklas vidare. Vi är fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge och har ett underskott. Till och med november uppgår det till 739 miljoner kronor. Men tack vare allt fint arbete är situationen stabilare än den var tidigare i år. Tack alla för stora insatser.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn