En dag på Karolinska i siffror

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. 123 videobesök, 933 telefonkontakter, 4 769 fysiska besök, 465 sökande på våra akutmottagningar, 265 operationer och interventioner, 1173 besvarade patologiremisser, 659 utförda radiologiska undersökningar och 1 071 patienter som är inlagda på sjukhuset.

Detta är några tal som visar vad vi på Karolinska gör under en enda dag. Bakom varje siffra finns en människa som vi hjälper till ett bättre liv. Tack alla för det arbete som ni lägger ner.

Karolinska har hittills tagit emot 70 sjuka och skadade människor från Ukraina, vilket är flest av samtliga sjukhus i Sverige. De två första patienterna kom till oss i Huddinge den 29 mars 2022, en dryg månad efter att kriget brutit ut. Nu går vi vidare och tecknar samarbetsavtal med två sjukhus i Ukraina. Behoven i landet är stora och med avtalen kan vi fördjupa och strukturera arbetet för att kunna ge den hjälp som gör störst nytta. Det finns också mycket som vi kan lära av våra kollegor i Ukraina.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn