Samarbete extra viktigt när vi minskar inhyrningen

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under veckan har det tidvis varit längre väntetider på akutmottagningarna. Förklaringen är främst att vi inte haft det antal vårdplatser öppna som vi planerat för. Inom en del verksamheter finns ett missförstånd om att vårdplatser behöver stängas som en följd av den minskade inhyrningen.

Vi är 4 500 sjuksköterskor och minskar nu inhyrningen med cirka 30 tjänster. Vi kan inte stå och falla med att vi blir 0,7 procent färre. Det är viktigt att vi fortsätter att följa och utveckla de arbetssätt som vi satt upp inom slutenvården för ut- och inskrivning samt för rondning. Samma sak gäller samarbete. Det är något vi kan på Karolinska. Nu behöver vi visa och agera utifrån det för att minska väntetiderna på akutmottagningarna och underlätta både för väntande patienter och arbetskamrater.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn