Ett stort erkännande för vårt förändringsarbete

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi tog hand om fler patienter under oktober än under september. Det är riktigt bra jobbat och det visar att de nya arbetssätt som vi börjat med har effekt.

Vi måste fortsätta vara modiga och ändra, testa och göra om när det inte blir som vi vill. Våra insatser syns också på vårt ekonomiska resultat. Vi gjorde visserligen ett underskott under oktober månad, men det stannade vid 12 miljoner kronor. Totalt efter årets tio första månader står vi på minus 721 miljoner. Det är mycket men nu ser vi att vårt jobb biter.

Vi har i veckan fått ännu ett erkännande för det förändringsarbete som vi bedrivit på sjukhuset. Världens mest ansedda handelshögskola, Harvard Business School, HBS, i Boston, har gjort en fallstudie på Karolinska. I korthet visar den att vi tagit oss igenom de svårigheter som vi ställts inför under senare år på ett imponerande sätt. Slutsatsen som dras är att detta varit möjligt tack vare att medarbetarna inte bara var involverade i, utan faktiskt drivit förändringen. Det var med stolthet som jag fick företräda sjukhuset och diskutera studien med höga chefer som går på utbildningen ”Strategy for Healthcare Delivery” på HBS.” Fallstudien kommer att användas inom undervisningen under lång tid framåt och den kommer att vara tillgänglig globalt. 

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn