Nu trycker vi ned kostnaderna – alla kan bidra

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vårt ekonomiska resultat efter årets första nio månader är nu klart. Det visar att vi ligger minus 709 miljoner kronor.

Vårt ekonomiska resultat efter årets första nio månader är nu klart. Det visar att vi ligger minus 709 miljoner kronor. Vi har sedan den 21 augusti, då vi justerade produktionsplanen, haft extra stort fokus på att erbjuda fler patienter vård. Det har resulterat i fler besök, kortade väntetider och fler vårdplatser. Vi ska fortsätta att hjälpa fler men nu lägger vi till ett extra fokus på att pressa kostnader.

Sjukhusets ekonomi fungerar på samma sätt som den egna. Om inte plus och minus går ihop så hamnar man i problem och förlorar makten över sin egen situation. Nu måste vi agera. Alla kan bidra. Jag får mängder av tips på onödiga utgifter och möjliga besparingar. Fortsätt att arbeta med kostnaderna i linjen och skicka gärna tips till mig eller till Forbattringsforslag.karolinska@regionstockholm.se  

Tillsammans har vi tagit Karolinska från år av ekonomiska underskott till att tre år i följd ha överskott. Det har gett oss förtroende och respekt och har inneburit att vi kan investera och göra de saker som vi vet är bäst för patienterna och för oss som arbetar på sjukhuset.

 

Tillsammans är vi Karolinska.

 

Björn