"Fakta är viktigt när vi gör svåra saker"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Det kommer en hel del frågor om hur vi ska klara att ta hand om fler patienter. Framför allt hur vi ska klara det givet restriktiv inhyrning av medarbetare och varsel inom administration. Att vi utvecklar och förändrar våra arbetssätt är en viktig del av svaret.

Dessutom finns några fakta som är viktiga. Vi är i dag 15 900 på sjukhuset - vilket är 500 fler än vid samma period 2021. I september i år var vi 4 496 sjuksköterskor, att jämföra med 4 469 samma månad i fjol. Det kan låta som en liten förändring men vi har brutit en längre nedåtgående trend. Vi har lägre sjukskrivningstal än för ett år sedan, 6,18 procent jämfört med 6,66 procent, och har under hela 2023 legat bara strax över nivåerna som vi hade före pandemin, vilket också gör att vi är fler på sjukhuset.

Vi är många, men patienterna kommer inte i en jämn takt. Medan en del av sjukhuset är under press är det lugnare i en annan del. Vi kan inte styra patientflödet men genom att samarbeta och hjälpas åt delar vi på arbetet. Det är bra för patienterna och det är bra för oss som arbetar på sjukhuset. Sätt upp ett konkret mål för att lära känna och börja samarbeta med dem som du vet att du kan hjälpa eller ta hjälp av.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn