Vi kan alla göra något åt ekonomin

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vårt ekonomiska resultat för augusti är nu klart och det landar på + 53 miljoner. Totalt efter årets första åtta månader har vi ett underskott på 600 miljoner kronor, det vill säga vi är i ett riktigt kärvt läge.

Underskottet beror på högre kostnader och lägre intäkter än beräknat. Vissa delar av kostnaderna rår vi inte på – som den stigande inflationen. Mycket bestäms dock av våra egna beslut. Vi måste nu, som alltid, vara sparsamma och noga med hur vi använder våra pengar. Gällande intäkterna så ligger det mesta i våra egna händer. Tar vi hand om fler patienter så kommer det in mer pengar till sjukhuset. En orsak till underskottet är just att vi inte lyckats vårda så många patienter som vi planerat för. Det är därför vi justerat upp vår plan för hur många patienter som vi ska operera och erbjuda behandlingar fram till årsskiftet. Det är också därför vi arbetar för att använda våra vårdplatser och mottagningar ännu bättre. 

Ett underskott kan kännas långt bort och som något vi inte kan göra något år. Men vi kan alla på olika sätt påverka den vård vi erbjuder och hur många som får del av den.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn