Våra ansträngningar biter – väntetiderna går ner

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. För 22 dagar sedan, den 31 augusti, peakade våra köer till operation. Då väntade 6 970 patienter på att bli opererade hos oss. I dag har vi krympt kön med 429 personer till 6 541.

Ingen med cancer eller annan livshotande sjukdom har väntat längre än de tidsgränser som gäller för deras diagnos. Det är dock en relativt stor andel andra patienter som väntat längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar. I dag finns 6 626 patienter i kön för nybesök hos oss. Kön till mottagning pressade vi ner redan i fjol, från 14 000 vecka 32 till ungefär den nivå som vi har i dag.

Många av dem som väntar på vår hjälp lever med smärta och oro. Det spelar roll för våra patienter att vi minskar väntetiderna. Nu gäller det att hålla i. Vi ska inte behöva springa snabbare för att hjälpa fler. Däremot måste vi fortsätta att utmana invanda arbetssätt, se till att komma igång i tid, överboka så att salar aldrig står tomma. Och kanske allra viktigast; arbeta över organisatoriska gränser - Tillsammans. Lyfta luren eller ta ett möte för att lösa ett problem. Vara lika goda arbetskamrater mot dem som vi inte känner så bra men som vi måste samarbeta med för att klara vår uppgift som med dem vi arbetar nära.

I veckan presenterades tidskriften Newsweeks ranking över världens bästa specialiserade sjukhus. Här jämförs vi inte bara med breda sjukhus med offentlig finansiering, som vi själva. Utan också med kliniker eller mindre vårdgivare fokuserade på en eller ett fåtal medicinska specialiteter. Det är imponerande att vi då kan stiga inom sju av de tio bedömda områdena. Vi är helt dominerande i Norden och når framskjutna placeringar globalt. Tack alla som gjort det möjligt.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn