Överinformera och jobba ihop

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Det har varit en tuff vecka på stora delar av sjukhuset, men vi har successivt förbättrat våra arbetssätt och fått rutiner på plats. Vi har öppnat de vårdplatser som krävs och mottagande avdelningar ska vara dragande och ta emot patienter så att det inte blir stas på akuterna. Planeringen för helgen innebär att vi kan gå in i nästa vecka på ett bra sätt.

Det är viktigt att alla känner till sommarrutinerna och det stöd som finns att tillgå under sommaren, se mer på Inuti här. Sprid gärna denna länk till så många som möjligt: Överinformera. När det inte fungerar som det ska så beror det oftast på att informationen inte nått ut. Fortsätt att samarbeta och lyft hellre luren en gång för mycket än en gång för lite när det tar stopp.

Jag vill tacka alla som gör ett fantastiskt arbete för våra patienter. Breven/bloggen tar nu en sommarpaus, såvida inte något större kommer upp. Jag vill dock att ni fortsätter att mejla mig med tips och råd om hur vi kan fortsätta att bli bättre.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn