Det är vi som kan förändra

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Tack alla ni ungefär 800 som kommit på de fyra öppna möten som vi haft. Vi måste tro på att förändring är möjlig.

Tack alla ni ungefär 800 som kommit på de fyra öppna möten som vi haft. För mig är det mycket värdefullt att få resonera med er. Det ger inspiration och tankar kring hur vi ska arbeta vidare med frågor som bemanning, kvalitet, minskad administration, hållbarhet och digitalisering. I vår strategi är det vårdgolvet som är styrande, det är därifrån som vi förändrar sjukvården, forskningen och utbildningen. Jag brukar låna det budskap som användes när Barack Obama valdes till USA:s 44:e president och den förste av afroamerikansk härkomst - ”Change we can believe in”. Vi måste tro på att förändring är möjlig. Fortsätt att påverka genom att föreslå förbättringar till arbetskamrater och chefer och även till e-posten forbattringsforslag.karolinska@regionstockholm.se.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn