Ett år då vi hjälpte fler

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under 2022 erbjöd vi på Karolinska våra patienter 1 390 519 öppenvårdsbesök och 85 908 slutenvårdstillfällen. Antalet ingrepp och operationer uppgick till 57 377.

Om man tittar på patienterna från Stockholm separat så erbjöd vi dem totalt 1 278 172 slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök. Det är 101 714 fler än den beställning som vi fått från Region Stockholm, eller motsvarande 4,2 procent. Vi har under året också ökat våra insatser för patienter från andra delar av landet och från utlandet. I fjol erbjöd vi 75 029 vårdtillfällen till dessa patienter, vilket är 10 632 fler vårdtillfällen än under 2021. Bakom detta ligger en medveten satsning på att ge fler i Sverige, oavsett var de bor, tillgång till högspecialiserad vård. Det är fråga om jämlikhet.

Vi har stått för en fantastisk prestation under året, och som jag tidigare nämnt så ser vi i mätningar att våra patienter ger oss mycket höga betyg.

På måndag håller vi det första av fyra stormöten där jag vill träffa så många som möjligt av er för att samtala om året som gått, aktuella frågor och vad vi ska göra under 2023. Se tider här. Varmt välkomna!

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn