Tack för bra jobb i tuff tid

Nyhet

Det är mycket att göra i våra akuta flöden. Som exempel sökte 247 barn till Solnaakuten i tisdags, att jämföra med de senaste topparna på cirka 180-190 barn. Läget är liknande på Huddinges barnakut.

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. På vuxenakuten i Huddinge har det också under en tid varit många patienter. Den höga belastningen på sjukhuset blir extra tuff när våra sjuktal samtidigt ökar. Visserligen är färre sjuka än vid motsvarande tid i fjol, men just nu är runt 300 fler hemma än under normala förhållanden. Det görs ett stort jobb av väldigt många varje dygn för att ta hand om våra patienter. Vi måste fortsätta att hjälpas åt och samarbeta över gränser.

Det har kommit en del frågor om julborden och julgåvan. Uppdaterad info finns på Inuti.

Vi har kontroll på vår ekonomi. Till och med november månad ligger vi på minus 8 miljoner kronor, men vi bör kunna nå de 42 miljoner i överskott som är resultatkravet vi fått från regionfullmäktige. Det är inget stort överskott men det ger oss stabilitet.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn