Björns blogg

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Det finns 2 428 aktiva forskare på Karolinska, vilket motsvarar cirka 15 procent av oss anställda. Antalet disputerade ökar på sjukhuset och vi bedriver 1 314 kliniska studier.

Under vårterminen i år har 18 562 studentveckor genomförts, i fjol var siffran 18 073 och 2020 16 569 stycken. För sjuksköterskor har antalet studentveckor ökat med 20 procent mellan 2020 och 2022 och för läkare med 10 procent. Vi tar emot samtliga studenter som lärosätena vill ge möjligheten att studera hos oss. Det är en oerhörd styrka att vi erbjuder så mycket utbildning och forskning.

Tidskriften Newsweek gav oss i veckan ett erkännande för vår innovationsförmåga. För andra året i rad blev vi ett av de tio sjukhus i världen som är bäst på att utnyttja spjutspetsteknik för att utveckla vården. Med vår niondeplats var vi enda europeiska sjukhus på tio i topp. Tack alla som utbildar, forskar och tänker nytt varje dag.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn