Byråkratin måste besegras

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Arbetet med att planera inför sommaren pågår för fullt. Det finns ett antal verksamheter som haft högt tryck under en längre tid och vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Precis som förra sommaren så ska de som så önskar få fyra veckors sammanhängande ledighet.

Under veckan har del två av ”Att leda Karolinska” avslutats. Jag har haft förmånen att återigen få träffa sjukhusets 700 chefer som har diskuterat och rapporterat kring två frågor: vilka administrativa system fungerar sämst och vilka mätetal (kvalitet, bemanning, FoU, ekonomi etc) ska vi följa upp oss på för att ha tydlighet kring våra uppdrag och veta hur vi ligger till? Även om det är cheferna som har arbetat med dessa frågor nu så rör de oss alla. Med bättre administration kan vi hjälpa fler patienter utan att springa snabbare och vi kan minimera vår tid framför datorn. Med färre och bättre möten blir arbetet roligare och trivseln ökar. Med tydliga mätetal kan vi sätta upp mål och känna tillfredsställelsen av att nå dem. Nu ska jag gå igenom det som cheferna skickat med från mötena och sedan ska vi alla 15 300 göra verkstad av det.   

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn