"Vi ska bli bättre på att berätta om vår kvalitet"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Den vård som vi på Karolinska ger våra patienter håller hög kvalitet. Ett problem har varit att vi inte alltid har presenterat den på ett tydligt sätt. Inom en nära framtid kommer vi att publicera mer kvalitetsdata på vår webbplats.

Ett antal av de kvalitetsmått som vi ska vara stolta över är att vi är nummer två i Swedehearts ranking av hjärtsjukvård, mortaliteten 30 dagar efter TAVI-operation har minskat från 2,6 procent 2017 till 0,8 procent 2021 och den riskjusterade mortaliteten efter IVA är 0,83, vilket är tydligt under målnivån <1,05. Utlokaliseringen utanför tema har minskat från 2,7 procent av patienterna 2019 till 1,5 procent 2021 och mediantiden för trombolys har gått ner från 39 minuter 2017 till 16,5 minuter 2021.

Vi kan alltid bli bättre men vi ska vara stolta över de fina resultat vi har och förmedla dem till våra patienter och omvärlden.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn