Viktiga möten och möten vi inte ska gå på

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi har denna och nästa vecka några av de viktigaste dagarna på Karolinska sedan jag började för snart tre år sedan. Våra 600 chefer samlas för att diskutera hur vi ska jobba vidare med de fyra principer som vi arbetar efter på sjukhuset:

  • Tillsammans som ETT sjukhus
  • Vårdnära styrning – Agera inom hela mandatet
  • Förenkla och minska administrationen
  • ”Säga JA” och hitta lösningar

Principerna gäller såklart inte bara cheferna. Alla vi 15 300 på sjukhuset måste bidra. Ju mer vi börjar arbeta efter principerna desto bättre kommer jobbet att flyta och vi kommer att kunna vårda, forska och utbilda mer och ännu bättre. Jag vill tacka de chefer som deltagit för allt engagemang och kloka synpunkter. Det är tydligt att vi fortfarande håller för många onödiga möten. Sluta gå på dem. Vi måste använda vår tid klokt. Ett antal av våra administrativa system är fortfarande under all kritik. Vi arbetar med detta, bland annat förenklad schemaläggning, men jag kan inte lova snabba förbättringar.

Vi har nu fått det ekonomiska resultatet till och med februari. Vi ligger på plus 8 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än i fjol. Tack till alla som arbetar hårt för att vi ska ha en stabil ekonomi.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn